Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy z siedzibą w Powidzu
Park Powstańców Wlkp. 25

Powstanie Związku i historia

Koło Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Powidzu powstało 14 lutego 1996 roku, dzięki staraniom przewodniczącego Zarządu Okręgowego w Koninie Janusza Sakwy i przychylności władz gminnych: przewodniczącego Rady Gminy – Lechosława Kasprzyka, wójta gminy – Stanisława Tomaszewskiego , sekretarza gminy – Felicji Wysockiej – Barczak oraz przy zaangażowaniu emerytów p.Krystyny Utig i p Stanisławy Roy.
Na zebraniu organizacyjnym z udziałem władz Zarządu Okręgowego z Konina, przedstawicieli Zarządu Oddziału z Słupcy, władz gminnych oraz miejscowych emerytów, rencistów i inwalidów , wybrano Zarząd Koła nr 2 przy Oddziale w Słupcy w składzie:

Przewodnicząca ----- Krystyna Utig
Sekretarz ----- Stanisława Roy
Skarbnik ----- Marian Łuczak
Członek ----- Zofia Matelska
Członek ----- Felicja Wysocka - Barczak

Zarząd w w/w składzie działał w latach 1996-2003.

Rok 1997/1998

Na spotkaniu noworocznym w dniu 12.01.1997 członkowie Związku wystąpili z propozycją utworzenia w miejsce Kola ZERiI nr 2 podległego Oddziałowi w Słupcy, samodzielnego oddziału.
Dnia 18.02.1997r. i 28.10.1997r. odbyły się posiedzenia Zarządu z udziałem przedstawicieli Zarządu Okręgowego z Konina: przewodniczącego p. Janusza Sakwy i gł księgowej p.Jadwigi Josiakowskiej, którzy pilotowali wniosek Zarządu Koła o utworzenie oddziału związku.
Z dniem 1.01.1998 w miejsce Kola nr 2 w Powidzu powstał Oddział Gminny a następnie Terenowy ZERiI w Powidzu. Głównym powodem utworzenia Oddziału w Powidzu był wzrost liczby członków, odprowadzanie 50 % składek na rzecz Oddziału w Słupcy przy braku zainteresowania władz Oddziału członkami Koła w Powidzu

Rok 2003

Dokonana zostaje zmiana nazwy Oddziału ZERiI w Powidzu na Oddział Rejonowy ZERiI w Powidzu.
Dnia 4 kwietnia 2003 w Domu Kultury, odbyło się zebranie sprawozdawczo –wyborcze z udziałem przedstawicieli Zarządu Okręgowego ZERiI z Konina :
- przewodniczącej p. Zofii Zamojskiej i z-cy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p.W.Marciniaka.

W wyniku wyborów w skład Zarządu weszli:

Przewodnicząca ----- Krystyna Utig
Z-ca przewodniczącej ----- Felicja Wysocka - Barczak
Sekretarz ----- Stanisława Roy
Skarbnik ----- Marian Łuczak

Członkowie :
Teodor Kazmierski
Irena Kosinska
Mieroniega Walczak

Powołana została Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący ----- Teresa Putz
Członek ----- Barbara Roszak
Członek ----- Jozefa Wietrzynska


Rok 2006/2007

Przełomowym dla Związku był rok 2006 w którym umiera w m-cu maju i czerwcu dwóch członków Prezydium Zarządu:

+ śp. Marian Łuczak
+ śp. Stanisława Roy

Dnia 8 października 2006 r. w wyniku powyższych wydarzeń odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W wyniku wyborów w skład Zarządu, weszli:

Przewodnicząca ----- Krystyna Utig
Z-ca przewodniczącej ----- Krystyna Gazinska
Sekretarz ----- Urszula Smeten
Skarbnik ----- Felicja Wysocka – Barczak

Członkowie :
Janina Kazmierska
Irena Kosinska
Mieroniega Walczak


Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący ----- Zbysław Piotrowski
Członek ----- Barbara Grześkowska
Członek ----- Barbara Roszak

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 27 kwietnia 2007roku ze względów zdrowotnych po 11-to letniej działalności z funkcji przewodniczącej rezygnuje p. Krystyna Utig. Funkcje przewodniczącej powierzono p. Krystynie Gazinskiej, pełniącej funkcję z-cy przewodniczącej. Na zastępcę przewodniczącej powołano członka Zarządu p. Janinę Każmierską

Skład Zarządu na dzien. 1.01.2010 przedstawia się następująco:

Przewodnicząca ----- Krystyna Gazinska
Z-ca przewodniczącej ----- Janina Kazmierska
Sekretarz ----- Urszula Smeten
Skarbnik ----- Felicja Wysocka – Barczak

Członkowie:
Irena Kosinska
Mieroniega Walczak

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący ----- Zbysław Piotrowski

Członkowie:
Barbara Grzeskowska
Barbara Roszak

Rok 2014

Praca Zarządu w tym składzie trwała do roku 2013' czyli 6 lat. Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego w dniu 20.04.2013' wybrano nowe władze,których skład przedstawia się następująco:
1.Felicja Wysocka -Barczak-przewodnicząca
2.Stefania Wareńczak-zastępca
3.Urszula Smeten-sekretarz
4.Krystyna Kluczka-skarbnik
5.Barbara Szuster-członek
6.Teresa Zawadzka-członek
7.Aldona Malinowska-członek
Komisja Rewizyjna wybrana podczas wyborów:
1.Zbysław Piotrowski-przewodniczący
2.Ewa Rutkowska-członek
3.Jadwiga Półtorak-członek
Od września 2013' zmieniono również dyżury emeryckie z piątku na wtorek od godz.10:00 do 12:00.

Działalność

Związek rozpoczął działalność od organizowania spotkań: z lekarzami, prawnikami, samorządowcami, pracownikami opieki społecznej, interesującymi ludźmi /naukowcy, podróżnicy/.
Za główny cel przyjęto organizację życia kulturalnego : wyjazdy do opery, teatru muzycznego, kina, na występy zespołów artystycznych do muzeum czy sanktuarium. Dużym powodzeniem cieszą się wycieczki. Do najciekawszych wyjazdów należy zaliczyć wycieczki do : Berlina, Warszawy, Krakowa, Torunia, Ciechocinka, Poznania, Biskupina, Rogowa, Mogilna, Konina.

W styczniu 1997 roku zapoczątkowano coroczne spotkania noworoczne wszystkich członków Związku, odbywające się na początku każdego roku kalendarzowego. Spotkania stanowią okazję do złożenia życzeń członkom Związku przez władze gminne, kościelne oraz przedstawicieli miejscowych zakładów pracy, którzy sponsorują działalność Związku.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Utworzono dnia 13.04.2018, 11:42

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny